The Tifinagh project

I am starting a new iOS project regarding the Tamazight language where I will create a new keyboard for use in the iOS devices…

أبجدية اللغة الأمازيغية: تيفياغ والحرف اللاتيني

تيفيناغاللاتينيالعربيأمثلة
aأⴰⵎⴰⵏ – aman
bبⴰⴱⵔⵉⴷ – abrid
gكⵜⵉⴳⵎⵎⵉ – tigmmi
ⴳⵯكوْⴰⴳⵯⴷⴰⵍ – agʷdal
dدⴰⴷⴼⵍ – adfl
ضⴰⴹⴰⵕ – aḍaṛ
eءْ – ساكنⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ – tilelli
fفⴰⴼⵓⵙ – afus
kكⴰⴽⵙⵓⵎ – aksum
ⴽⵯكوْⵉⴽⵯⵍⴰⵏ – ikʷlan
hهـⴰⵀⴷⴷⵓⵏ – ahddun
حⴰⵃⵡⴰⵛ – aḥwac
ɛعⴰⵄⴱⴰⵏ – aɛban
xخⵜⵉⵅⵙⵉ – tixsi
qقⴰⵇⵔⴰⴱ – aqrab
iئِــيⵉⵎⵉ – imi
jجⴰⵊⴷⴷⵉⴳ – ajddig
Lلⴰⵍⵉⵎ – alim
mمⴰⵎⴰⵍⵓ – amalu
nنⵉⵏⵙⵉ – insi
uأٌⵓⴷⵎ – udm
rرⴰⵔⴱⴰ – arba
ر – ثقيلةⴰⵕⵕⵓⴹ – aṛṛuḍ
ɣغⴰⵖⵔⵓⵎ – aɣrum
sسⵉⵙⵍⵉ – isli
صⴰⵚⵎⵎⵉⴹ – aṣmmiḍ
cشⴰⵛⵏⵢⴰⵍ – acnyal
tتⵜⵉⵜⵔⵉⵜ – titrit
طⵓⵟⵟⵓⵏ – uṭṭun
wوⴰⵡⴰⵍ – awal
yيⴰⵢⵢⵓⵔ – ayyur
zزⴰⵣⵎⵎⵓⵔ – azmmur
ز -مفخمةⴰⵥⴰⵍⵉⵎ – aẓalim

بالنسبة للحرف اللاتيني أعلاه فهو نفسه الحرف الفرنسي مع إضافة هذه الحروف :

ⴳⵯ
ⴽⵯ
ɛ
ɣ


كما ينبغي كتابة هذه الحروف gh-kh-ch-o بهذه الطريقة : 

ghɣ
khx
chc
ou


وعند الكتابة فلا تنسى ان تفرق بين الكلمات الأساسية و حروف الجر مثل s , n, g , i … 

idda masin stinml >>idda masin s tinml
aghrom llitsnwa immi immim >>aɣrum lli tsnwa immi immim
akhrbich argis rqan middn gtgrst >>axrbic ar gis rqqan middn g tgrst